Εικονικό Μουσείο

Νικόλαος Βεντούρας

μισός αιώνας πρωτοπορίας

Η ΜΚΟ Νικόλαος Γ. Βεντούρας σας προσκαλεί να εξερευνήσετε το έργο του καλλιτέχνη μέσα από το πρώτο εικονικό μουσείο στον κόσμο που επιχορηγήθηκε μέσω της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για Δράσεις Ψηφιακού Πολιτισμού το 2020.


Culture-L