Λέξεις & Σκέψεις

Thoughts about the art of "Pen Drawing"

Ο Νικόλαος Βεντούρας διατηρούσε αναλυτικό αρχείο σχετικά με ό,τι αφορούσε την τέχνη.

Στο πλούσιο αρχείο του υπάρχουν σημειώσεις γύρω από την τέχνη, τεχνικές και συμβουλές αλλά και αναλυτικές σημειώσεις κι επεξηγήσεις για τις δοκιμές και τους πειραματισμούς του.