Στους Γαστράδες. Γαρίτσα, Κέρκυρα, 1932

  • Κέρκυρα

Στους Γαστράδες. Γαρίτσα, Κέρκυρα, 1932
Λιθογραφία σε ασβεστόλιθο, 25 εκ. x 35 εκ.