Στον κάμπο του Σιδάρι [sic] / Τοπίον Ciel pomelée, 1973

  • Κέρκυρα

Στον κάμπο του Σιδάρι [sic] / Τοπίον Ciel pomelée, 1973
Χαλκογραφία, 28 εκ. x 20,5 εκ.