Χριστούγεννα στο λιμάνι – πλοία φορτηγά, 1956

  • Καράβια

Χριστούγεννα στο λιμάνι / πλοία φορτηγά, 1956
Ξυλογραφία, 6,5 εκ. x 13 εκ