Κέρκυρα, στη συνοικία Αγίων Πατέρων, αεροπορικός βομβαρδισμός του 1940, 1946

  • Κέρκυρα

Κέρκυρα, στη συνοικία Αγίων Πατέρων, αεροπορικός βομβαρδισμός του 1940, 1946
Λιθογραφία σε ασβεστόλιθο, 19,6 εκ. x 15 εκ.