Κέρκυρα, Ελαιών στη Δαφνίλλα (Ψυχικό), 1938

  • Κέρκυρα

Κέρκυρα, Ελαιών στη Δαφνίλλα (Ψυχικό), 1938
Χαλκογραφία, 19 εκ. x 29 εκ.