(Κέρκυρα, το φρούριο)

  • Κέρκυρα

(Κέρκυρα, το φρούριο)
Ξυλογραφία, 5,5 εκ. x 13 εκ.