Δεκέμβριος στην «Κοφινέτα», 1951

  • Κέρκυρα

Δεκέμβριος στην «Κοφινέτα», 1951
Χαλκογραφία, 22 εκ. x 28,5 εκ.