Λιτανεία της Αναστάσεως των Αγ. Πατέρων, 1972

  • Λιτανείες

Λιτανεία της Αναστάσεως των Αγ. Πατέρων, 1972
Χαλκογραφία, 40 εκ. x 25 εκ.