Οδός Νικηφόρου Θεοτόκη, 1968

  • Κέρκυρα

Οδός Νικηφόρου Θεοτόκη, 1968
Χαλκογραφία, 40 εκ. x 30 εκ.