Σκούνα στα πέτσα, 1943

  • Καράβια

Σκούνα στα πέτσα, 1943
Λιθογραφία σε τσίγκο, 24,5 εκ. x 36 εκ.