Κυριακή στο Ναυπηγείον, 1952

  • Καράβια

Κυριακή στο Ναυπηγείον, 1952
Χαλκογραφία, 7,5 εκ. x 16 εκ.