Αστερισμός του Ταύρου, 1967

  • Αστερισμοί

Αστερισμός του Ταύρου, 1967
Χαλκογραφία, 29,5 εκ. x 42 εκ.