Το Παλαιό Φρούριο

  • Κέρκυρα

Το Παλαιό Φρούριο
Λιθογραφία σε ασβεστόλιθο, 18 εκ. x 31,5 εκ.