Αστερισμός της Παρθένου, 1968

  • Αστερισμοί

Αστερισμός της Παρθένου, 1968
Χαλκογραφία, 20 εκ. x 24,5 εκ.